Formulari de cerca

Farmàcies de guardia

- Horari 24h: De 9:00 a 9:00 

- Horari de reforç: De 9:00 a 21:00 | Dissabtes De 9:00 a 17:00 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es