Formulari de cerca

Campanyes

MORRUT ROIG DE LA PALMERA (Rhynchophorus ferrugineus)

És un coleòpter de grans mides (entre 2 i 5 cm) originari de l'Àsia tropical amb aspecte rogenc i fàcilment recognoscible per la seua pronunciada banya frontal.

Cicle biològic de l'insecte

L'insecte s'introduïx dins de la palmera aprofitant la fragilitat de les fulles jóvens o ferides causades per la poda o raspallat de troncs. Deposita els ous en el seu interior, els quals es convertixen en larves que s'alimenten del teixit intern de la palmera realitzant grans galeries en l'interior del vegetal.

Espècies de palmeres amb major risc d'atac

Quant a la preferència del corcó sobre les palmeres a què ataca, pareix que l'espècie Phoenix és la seua predilecta, especialment les canariensis, si bé els fillols de les datileres també es convertixen en un menjar abellidor per al corcó. No obstant això, també han aparegut atacs en altres espècies com les Washingtonias o el Trachycarpus, encara que en menor grau.

Símptomes

A pesar que és complicat identificar si la palmera està infectada, el símptoma inicial més evident és que les palmeres presenten aspecte decaigut de les fulles més tendres i retorciment de les puntes de les fulles externes.
També es poden observar en la inserció de les fulles en el tronc galeries produïdes per les larves, així com presentar fulles serrades pel mos de l'insecte.

Recomanacions per al tractament del morrut roig

Amb caràcter preventiu i curatiu en les primeres fases de l'atac, a les dosis que especifique l'etiqueta del producte i alternant les matèries actives en cada tractament. Com a mesura de xoc les aplicacions hauran de realitzar-se mensualment.

Productes recomanats per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a tractaments amb caràcter preventiu:

            • Imidacloprid 20 % en aigua de reg.

            • Fosmet 45 % per via foliar.    

Tractament biològic amb nematodes entomonopatògens.

És un organisme microscòpic que parasita les formes vives del morrut roig. És una alternativa als insecticides tant en la prevenció com en la curació. Estos nematodes es presenten en forma de pols i s'apliquen foliarment mesclant la pols amb aigua en una motxilla amb agitador.

L'aplicació del producte haurà de realitzar-se sobre el cor i part superior del tronc amb abundant caldo perquè penetre bé en les galeries interiors que l'insecte haja pogut realitzar en la palmera.

Recomanacions sobre la poda de la palmera

Resulta molt perillós realitzar podes, o algun tipus de neteja a les palmeres perquè, a conseqüència de les ferides produïdes, eixos exemplars resulten especialment sensibles als atacs del morrut roig. Es recomana, sempre que siga possible, NO podar exemplars amb major risc d'atac com són les espècies del gènere Phoenix.

EVITAR SEMPRE PODES SEVERES

Telèfon d'informació:

Conselleria d'Agricultura i Pesca: Tel. 630041522

En cas de mort o afecció de la palmera de la seua propietat a causa del morrut roig, avisen immediatament la Conselleria d'Agricultura Pesca i Alimentació i ells els facilitaran les pautes d'actuació per a l'abatiment i retirada de l'exemplar, al temps que se'ls informarà del possible dret d'indemnització.

NO ES POT REALITZAR LA RETIRADA DE RESIDUS EN CAP CONCEPTE, A CAUSA DE LA CONSIDERACIÓ DE PLAGA DE L'INSECTE, SENSE LA SUPERVISIÓ D'UN TÈCNIC DE CONSELLERIA.

El protocol que s'ha de realitzar serà:

  1. Telefonar a Conselleria.630041522
  2. Visita del tècnic i diagnòstic.
  3. En cas de mort o infecció greu es procedix a retirar l'exemplar.
  4. Abatiment amb eliminació de fulles i trossejat del tronc.
  5. Transport amb les mesures de seguretat apropiades (caixa tancada) de l'exemplar a abocador autoritzat on realitzaran la crema i tractament adequat per a la no-proliferació de la plaga.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es