Formulari de cerca

PLA D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

L’Ajuntament de #Carlet ha aprovat en la sessió plenària del 30 de gener de 2020  el I Pla d’inclusió i cohesió social del municipi, un document de treball que proposa les línies bàsiques de la política social per a la població carletina, impulsat des de la Regidoria de Benestar Social. Un pla que té vocació de ser un pla viu, ja que naix d’una diagnosi compartida en la qual han participat molts carletins i carletines, a més dels tècnics i responsables municipals».

 

El pla pretén donar resposta a les diferents necessitats socials de les persones en situació de risc i exclusió social, tot i que les línies de treball que es plantegen inclouen el veïnat de Carlet en el seu conjunt, ja que en alguns casos es definixen col·lectius vulnerables i en altres les actuacions van destinades a col·lectius per grups d’edat o de població en general. En este cas, tal com s’apunta al mateix pla, «la prevenció ha de ser la premissa des de la qual treballar la inclusió i cohesió social a Carlet, per a no reduir la política social únicament a l’atenció dels casos de risc o cronificats». 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es