Formulari de cerca

Matrimonis Civils

La Llei 35/1994, de 23 de desembre, modificadora del Codi Civil, autoritza els alcaldes (o també un regidor en qui delegue expressament l'alcalde) a celebrar matrimonis civils. Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

 

TRAMITACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

1. Estar empadronat a Carlet (almenys un dels contraents).

2. Per a iniciar el tràmit haurà de dirigir-se al Registre Civil (planta baixa dels Jutjats) i presentar allí la documentació requerida per a contraure Matrimoni Civil.

3. Una vegada presentada la documentació en el Registre Civil, i havent rebut la resolució d'este organisme en que s'autoritza el matrimoni civil, haurà de presentar-se en les dependències de l'Ajuntament (Departament d'Alcaldia), per a reservar data i hora. Haurà d'aportar:

  • Resolució del Registre Civil
  • Fotocòpia DNI o passaport dels contraents
  • Fotocòpia DNI o passaport dels dos testimonis triats per al dia de la boda

4. Dates per a la celebració de matrimonis civils: excepte la setmana de Festes Locals i actes amb què pogueren coincidir, els matrimonis se celebraran en la data triada pels contraents.

5. Durant la celebració de la cerimònia i dins de l'edifici municipal, no es permetrà tirar als nóvios arròs, flors, o qualsevol altre element típic d'estes cerimònies.

6. El saló de plens de l'Ajuntament  serà l'escenari on s'oficiaran els matrimonis civils.

7. L'ornamentació de l'espai amb flors, estores, o qualsevol altre element decoratiu sempre que no perjudique l'entorn, serà a càrrec dels contraents. També tindran l'opció de contractar ambientació musical.

Normes per a la celebració de matrimonis civils i religiosos

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es