Formulari de cerca

Firma Digital

L'Ajuntament de Carlet disposa d'un Punt de Registre d'Usuaris per a l'emissió de firmes digitals. Els ciutadans que ho desitgen poden sol·licitar un certificat digital en suport programari.

 

Què és una firma digital?

La firma digital és un document digital per mitjà del qual el Punt de Registre d'Usuaris (PRU) de Carlet garantix la vinculació entre la identitat del ciutadà i la seua clau pública.

L'emissió d'esta és presencial i dura entre 5 i 10 minuts des del moment de la sol·licitud. El servici és totalment gratuït.

 

Per a què s'utilitza?

Els certificats reconeguts per a ciutadans es poden utilitzar per a firmar i xifrar missatges de correu electrònic segur, per a la identificació dels usuaris davant de servicis telemàtics com l'oficina virtual de l'Agència Tributària, l'oficina virtual de la Seguretat Social, l'oficina virtual del Cadastre, etc. i la firma electrònica i el xifrat de documents en estes aplicacions.

 

 

 

Quina documentació és necessària?

El sol·licitant únicament ha d'aportar el Document Nacional d'Identitat, Número d'Identificació d'Estranger o passaport espanyol en vigor (original i fotocòpia). En cas de robatori o renovació del document, ha de presentar el justificant que el nou document està en tràmits.

 

Més informació

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es