Formulari de cerca

Competències

Introducció

La Policia Local de Carlet és un servici públic dirigit a la protecció de la seguretat ciutadana i al compliment de les ordenances municipals, que pretén, per mitjà de la prevenció i auxili, la millora de la qualitat de vida i de benestar dels veïns.

Servicis que es presten

 • Atenció telefònica les 24 hores.  
 • Assistència i auxili als ciutadans en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública.
 • Seguretat ciutadana en la prevenció de delictes i faltes.
 • Control i regulació del trànsit.  
 • Confecció d'atestats per accidents de trànsit en el nucli urbà. 
 • Realització de campanyes d'educació viària. 
 • Vigilància i custòdia d'edificis i instal·lacions municipals. 
 • Vigilància dels espais públics. 
 • Mediació en conflictes particulars. 
 • Protecció a menors i atenció a les víctimes de violència domèstica i de gènere.
 • Vigilància del compliment d'ordenances municipals i infraccions urbanístiques i del medi ambient.  
 • Oficina d'objectes trobats.

 

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es