Formulari de cerca

Conservatori de música "Perfecto García Chornet"

Inscripció telemàtica a proves d'accés d'ensenyaments professionals: del 10 de maig de 2021 a les 9.00 hores al 17 de maig de 2021 a les 15.00 hores.

El Conservatori de Carlet porta el nom del memorable pianista carletense Perfecto García Chornet, fill predilecte de la ciutat.

El nou edifici que alberga este centre musical està situat en el carrer Corbella, número 138, en el sector sud. Anteriorment, este servici estava instal·lat en l'avinguda de la Caixa d'Estalvis, al costat de l'estació.

L'inici de la construcció d'este edifici va començar amb la posada de la primera pedra el dia 13 de març del 2003 i es va posar en funcionament amb la seua inauguració el dia 4 d'octubre del 2005. El Conservatori està construït sobre una superfície de 3.000 metres quadrats que va cedir l'Ajuntament a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Per a la seua construcció, la Generalitat Valenciana va invertir 3,8 milions d'euros.

L'edifici consta d'una planta baixa i dos altures. En la planta baixa s'han ubicat els despatxos, l'arxiu, la direcció, l'auditori i una aula per a cor i orquestra. En les altres dos plantes s'han instal·lat les aules, la sala de professors, la biblioteca, una sala d'informàtica i cabines d'assaig individuals. A més, el conservatori de Carlet disposa d'una aula de percussió, que porta el nom d'Alejandro Banyares, única a la Comunitat Valenciana per la qualitat, quantitat i originalitat dels instruments.

El Conservatori posseïx la seua pròpia orquestra des de l'any 1992. El centre organitza gran quantitat d'actuacions al llarg de l'any, però la de major rellevància és el Concurs Internacional de Piano Ciutat de Carlet, que se celebra amb l'arribada de la primavera.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es