• Valencià
  • Castellano

Formulari de cerca

Ajudes per l'elaboració de carrosses de tipus "paperet"

La Junta de Govern Local en sessió de 31 de juliol de 2017 ha aprovat les bases que han de regir les ajudes per a contribuir al finançament de les despeses assumides en l'elaboració de carrosses del tipus “Carlet o paperet” que participen en la Cavalcada de les festes de Carlet de l'any 2017.

Per a optar a l'ajuda municipal, les carrosses hauran de reunir els requisits següents:

Les carrosses hauran d'estar confeccionades amb paperets i disposar de tapissos o paraments que tapen el vehicle tractor i el remolc en la major part de la seua superfície.

Els tapissos o paraments decoratius hauran de tindre una temàtica concreta per a la totalitat de la carrossa.

La carrossa haurà de ser en la seua totalitat de nova elaboració sense que es puguen utilitzar tapissos de paperet o figures utilitzades en anys anteriors.

La carrossa ha de participar en la cavalcada que es realitze el dissabte de les festes locals i completar el seu recorregut complet.

 

L'import de les ajudes dependrà de la grandària i terminació de la carrossa en els termes següents:

Categoria A (600 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets amb tapissos o paraments que cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc i disposen com a mínim d'una figura central d'una altura aproximada de 2 metres.

Categoria B (400 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets amb tapissos o paraments que cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc.

Categoria C (300 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets que si bé no estan cobertes per tapissos o paraments en la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc sí que disposen com a mínim d'una figura central d'una altura aproximada de 2 metres.

Les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes en l'exercici es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet des del 21 d'agost fins al 7 de setembre. 

A la sol·licitud presentada s'adjuntarà la documentació gràfica comprensiva del projecte de la carrossa amb indicació del títol o temàtica de la mateixa, i esbossos dels tapissos i/o figures i del número de compte en què s'haurà d'ingressar l'ajuda que es concedisca.

El que es publica per al públic coneixement. 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es