Formulari de cerca

Àrea de Promoció Econòmica

L'Ajuntament de Carlet disposa des de fa 10 anys d'una Àrea de Promoció Econòmica, que compta amb un ampli reconeixement i acceptació en l'àmbit local i comarcal.

Dita àrea constituïx dins de l'administració local, un element activador del desenvolupament d'una determinada localitat o zona geogràfica. Per proximitat als seus ciutadans la seua labor s'està convertint en una de les ferramentes més importants amb què compten les institucions locals, comarcals i regionals, per a afavorir el desenvolupament econòmic i social d'una determinada zona.

L'Ajuntament de Carlet, a través d'esta Àrea de Promoció Econòmica, realitza durant tot l'any gran quantitat d'activitats i programes destinats a cobrir les demandes del gran nombre d'usuaris, empreses i comerços principalment, que cada vegada més, recorren a la informació i assessorament que oferix de totes aquelles novetats dirigides al ciutadà en estes matèries tan importants com són l'Activitat Empresarial i el Comerç.

L'objectiu principal d'esta Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Carlet és la generació o manteniment d'activitat empresarial i comercial, i la prospecció i promoció de projectes empresarials  i comercials en l'àmbit local, punts clau en l'impuls i generació de riquesa local.

 

Instal·lacions

L'Àrea de Promoció Econòmica esta situada en l'Edifici Lluís Vives, núm. 28, de Carlet.

Este edifici de propietat municipal va ser construït l'any 1995, amb la important iniciativa de l'Ajuntament per mitjà d'una escola taller que es va denominar E. T. LLUÍS VIVES.

Compta amb unes instal·lacions d'aproximadament 1.200 m2  distribuïts en planta baixa i tres altures.

En la planta baixa s'ubiquen les oficines i despatxos principals i administració del departament. Un espai de recepcionista-telefonista, una sala d'informació i atenció al públic i una zona habilitada per a serveis (adaptats per a l'accés de discapacitats).

En la planta primera s'ubiquen les instal·lacions de l'Oficina SERVEF d'ocupació i de l'INEM.

En la planta segona s'ubiquen les 4 aules per a la realització d'activitats formatives i tallers. Estan dotades d'ordinadors i mobiliari adequat per a la realització d'accions formatives.

La  planta tercera està distribuïda en 4 sales de despatxos amb 17 llocs de treball i un saló d'actes i reunions amb una capacitat per a 100 persones.

El centre reunix les condicions d'accessibilitat, de seguretat, higièniques i acústiques  correctes per a l'exercici de l'activitat que en ell es du a terme. Hi ha sistemes d'extinció d'incendis homologats i periòdicament revisats en totes les aules i despatxos del departament.

 

Organigrama

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es