Formulari de cerca

Corporació Municipal 2019-2023

Presa de Possessió 13/6/2019

Alcaldessa-Presidenta:

 

 

Ma Josep Ortega Requena

 

 

Regidors/es:

 

 

 

 Dolores I. Navarro Lacuesta (1r. Tinent d'alcalde)

 

  Josep Mur Díaz-Hellin (2n Tinent d'alcalde)

 

 

    Bernardo Espert Sánchez (3r Tinent d'alcalde)

 

 

 Bernat V. Nogués Soldado

 

Jonathan Martínez Sebastián

   Lidia López Caballero

 

 Sandra Hervàs Blázquez

  

    Carla Cebrián Sánchez

 

Laura Sáez Martínez

 

Borja Marí Barés

 

Mª Elisa Nogués Borrás

 

Álvaro Morales Patón

 

Salvador Navarro Lacal

 

Daniel Caballero Bonafé

 

Estefanía Valero García

 

Filiberto Vicente Chermes Gómez

Corporacions Locals 1979-2019

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es