Formulari de cerca

Diversitat Funcional

Prestacions en matèria de serveis socials

Prestacions econòmiques:

Ajudes per al desenvolupament personal:

Prestacions socials:

 • Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.
 • Reconeixement inicial (annex I)
 • Revisió (annex I)
 • Tramitació targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (annex II)
 • Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (annex III)
 • Sol·licitud fitxa-certificat a efectes de demanda de treball (annex IV)
 • Sol·licitud d'informe de compatibilitat funcional (annex V)

Prestacions institucionals:

 • Sol·licitud d'ingrés a centres per a discapacitats (centres ocupacionals, residències, centres de dia, etc).
 • Programa 'IVADIS AMB TU' : programa de mesures complementàries de respir i suport per a familiars i/o cuidadors habituals de persones menors de 65 anys, amb discapacitat intel·lectual, per a comptar amb suports per la seua absència temporal, en el domicili habitual.
 • Residència "La Llum".
 • Prestacions institucionals previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Recursos especialitzats

 • APADICC (Asociació de Pares de Discapacitats i col·laboradors de Carlet). Àmbit privat.
 • Defensora del discapacitat 96 386 76 18

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es