Formulari de cerca

Família, Menor i Adopció

Prestacions en matèria de serveis socials

Prestacions econòmiques:

  • Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.
  • Sol·licitud de prestacions econòmiques per acolliment familiar.
  • Sol·licitud renda garantida de ciutadania.
  • Sol·licitud d'ajudes d'emergència social i ajudes per a la millora de l'autonomia per a persones majors.

Prestacions socials:

  • Sol·licitud d'alta o renovació del Títol de Família Nombrosa. Carnet de família nombrosa.
  • Notificació des de l'àmbit educatiu de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.
  • Notificació des de l'àmbit policial de sospita de situació de desprotecció o maltractament infantil.
  • Notificació des de l'àmbit sanitari de sospita de situació de desprotecció o  maltractament infantil.

Prestacions institucionals:

Recursos Especialitzats

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es