Formulari de cerca

Formació per a l'Ocupació (FPE)

Descripció

Els cursos de Formació Professional per a l'Ocupació tenen com a objectiu la preparació de recursos humans a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir a una ocupació concreta i adequada a les necessitats del mercat de treball. Este programa, entre altres aspectes, contribuirà a més a incrementar la política econòmica i social i avançar cap a la plena ocupació. Una formació eminentment pràctica que inclou, per esta raó, la realització de Pràctiques No Laborals (PNL) en empreses.

Destinataris

Persones en edat laboral, majoritàriament desocupades però també treballadors i treballadores ocupats. La situació laboral del treballador participant es determinarà al començament de l'acció formativa.

Període

Obert el periode 2017.

Subvenció

Estos cursos estan subvencionats per la Generalitat Valenciana mitjançant el SERVEF i la seua realització se sol•licita per l'Ajuntament de Carlet cada any.

Més Informació

Departament de Formació i Ocupacio ADL  C/ Lluis Vives, 28 

 

CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER L'OCUPACIÓ (PRESENCIALS

DENOMINACIÓ L'ESPECIALITAT  DE HORES DENOMINACIÓ L'ESPECIALITAT  DE HORES
1 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y Locales 270 16    
2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 640 17    
3     18    
4     19    
5     20    
6     21    
7     22    
8     23    
9     24    
10     25    
11     26    
12     27    
13     28    
14     29    
15     30    

 

Per poder realitzar els cursos s'ha de presentar la següent documentació:

  • Un qüestionari inicial on l'interessat podrà plasmar les seves necessitats i expectatives amb l'objectiu de millorar el procés formatiu proposat pel departament de formació de l'Ajuntament de Carlet.
  • La sol · licitud corresponent al programa formatiu  

Les persones interessades a realitzar algun d'estos cursos poden arreplegar i entregar el full de preinscripció degudament emplenat en el Departament de Formació i Ocupació.

C/ Lluís Vives, núm. 28 de Carlet.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es