Formulari de cerca

Informació General Serveis Socials

Els Serveis Socials Generals constituïxen l'estructura bàsica del Sistema Públic de Servicis Socials, per mitjà de la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.

Equip Social de Base:

3 Treballadores socials
2 Educadores socials
1 Monitora de minories ètniques

 

Ubicació:
Vore plànol més gran

Edifici Lluís Vives

Adreça: carrer de Lluis Vives, 28
Telèfon: 96 253 21 56
Fax: 96 299 35 33

Planta Baixa

Horari d'atenció al públic:

Dels dilluns als divendres de 9.00 h a 14.00 h

CITA PRÈVIA: concertar atenció programada telefonant al 96 253 21 56 o personalment al mateix departament.

HORARI D'ATENCIÓ DEPENDÈNCIA: els dilluns i els divendres de 9.00 h a 14.00 h

Servicis Municipals:

Els Serveis Socials Generals quedaran integrats pels següents servicis i programes:

Servici d'Informació, Orientació i Assessorament Tècnic, dirigit a tots els ciutadans per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, com exercitar-los i els recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

Servici d'Ajuda a Domicili, per a prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d'especial necessitat, procurant la permanència de la persona en el seu nucli familiar o convivencial d'origen.

Programes de cooperació social, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats grupals perquè siguen les mateixes persones d'una comunitat les que assumisquen la seua problemàtica, buscant solucions.

Programes que tindran com a objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no les puguen abordar per ells mateixos, per mitjà de la gestió de les prestacions econòmiques.

Programes de prevenció i reinserció social, que tindran com a objecte el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d'alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

Programes Municipals:

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es