Formulari de cerca

Calendari escolar curs 2020/2021
 
El Consell Escolar Municipal ha aprovat els dies festius per al curs 2020/2021 addicionals als marcats per la Conselleria d'Educació.
Els festius locals seran els següents:
7 de desembre de 2020, 17 i 18 de març de 2021
El curs comença el 7 de setembre en tots els nivells educatius i finalitzarà el dia 23 de juny de 2021.

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es