Formulari de cerca

Font de la Plaça Major

 

A la plaça Major ens trobem un element ornamental molt valorat pels carletins, una monumental font de pedra. Encara que no es coneix amb exactitud la data de construcció d'esta font, sí que es presumix que el vas és del segle XVIII i que, posteriorment, s'hi va afegir el monòlit i la decoració en forja en el segle XIX.

Antigament, al mateix lloc on està ubicada l'actual font n'hi havia una altra que servia per a abastir d'aigua la població en una època en què no es disposava d'este servici als domicilis.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es