Formulari de cerca

Emprenedors i Autònoms

L'objectiu principal d'este servei és la generació o manteniment d'activitat empresarial, i la prospecció i promoció de projectes empresarials en l'àmbit local.

En definitiva, es tracta d'oferir una atenció personalitzada als emprenedors de la localitat, ajudant-los a la consecució de subvencions per a la seua empresa, fomentant les inversions en actius propis i assessorant els futurs emprenedors en la tramitació de la seua nova empresa.

El que es pretén és oferir un servei d'assistència tècnica personalitzada que permeta que totes aquelles idees viables de creació d'empreses siguen portades a la pràctica i es traduïsquen en activitats estables generadores d'ocupació. Posem el nostre major interés en la inserció laboral de col·lectius amb risc d'exclusió (parats de llarga duració, dones, jóvens, discapacitats, etc.).

A més, es dóna informació i es col·labora en la tramitació tant de les ajudes i subvencions a les quals poden accedir els particulars, associacions i empresaris -presents i futurs-, com de les fonts de finançament més adequades per a cada cas.

Les accions que es desenvolupen des d'este servei de Promoció Econòmica comprenen els següents programes d'assessorament.

 

Programes d'assessorament

Iniciatives d'Ocupació

Empreses innovadores i diversificadores de l'economia local promogudes per l'Ajuntament.

Autoocupació

Motivació, assessorament i suport per a crear el seu propi negoci.

Creació d'empreses

Ajudes a emprenedors per a constituir noves empreses.

Ampliació d'empresas i Comerços

Ajudes i subvencions per a la millora de condicions en empreses i comerços ja existents.

 

Destinataris

 • Desocupats motivats per la creació del seu propi lloc de treball.
 • Emprenedors amb idees empresarials.
 • Empreses o comerços existents que desitgen millorar la seua situació.


Procés

El procés de promoció o assessorament és un procés llarg i minuciós, el qual requerix de la implicació tant dels usuaris com dels tècnics responsables de l'assessorament.

El procés es troba estructurat al voltant de les següents accions.

 • Visita de l'usuari al departament.
 • Incorporació a la base de dades d'emprenedors o empresa.
 • Exposició per part de l'emprenedor o empresa del seu problema o idea a desenvolupar.
 • Recerca de solucions.
 • Inici del procés d'assessorament.


Continguts

Quant als continguts d'este assessorament, varien en funció de la demanda de l'usuari. No obstant això, en el cas dels emprenedors els continguts d'assessorament solen ser els següents.

 • Formes jurídiques
 • Presentació i anàlisi dels diferents tipus.
 • Passos i tràmits per a la creació de l'empresa.
 • Permisos administratius (municipals, registrals, fiscals i laborals)
 • Pla d'empresa: Desenvolupament i coneixement de la viabilitat comercial de la idea.
 • Tributació de l'empresa: Facturació, requisits mínims, comptabilitat, IVA, IRPF, etc.
 • Pla financer: Previsió de gastos d'obertura i primers mesos de funcionament.
 • Contractes de treball: Tipus i tràmits laborals.
 • Règim d'autònoms: Cotització, prestacions socials, tràmits a realitzar, etc.
 • Ajudes i subvencions.


Àrees d'Actuació

INFORMACIÓ

Informació per a la creació d'empreses. Informació sobre ajudes i subvencions Informació empresarial

FORMACIÓ

Formació lligada a la creació d'empreses

ASSESSORAMENT

Emprenedors, empreses, comerços

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es