Formulari de cerca

Xarxa AFIC

La Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) és un programa de cooperació interadministrativa compartit actualment per més de 100 entitats de la Comunitat Valenciana, l'objectiu general del qual és intervindre en un sector estratègic de l'economia valenciana com és el comerç interior.

A l'octubre del 2007 l'Ajuntament de Carlet, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica s'adherix, per mitjà de la firma d'un conveni, a dita xarxa.

Es dota en eixe moment de recursos personals i materials dita àrea de treball a fi de desenvolupar este servei local.

Entre les actuacions de la XARXA AFIC podem destacar:

 • Processos de modernització comercial.
 • Renovació i desenvolupament comercial de centres urbans.
 • Consolidació d'espais urbans comercials.
 • Millores en les estructures físiques dels equipaments comercials.
 • Actuacions de caràcter promocional a fi de dinamitzar el comerç.
 • Ordenació comercial eficient i competitiva.
 • Accés a informació especialitzada i assessorament per a la tramitació d'ajudes i subvencions, com per exemple;
  • Ajudes de modernització de PYMES comercials,
  • Ajudes de gestió integral del comerç urbà,
  • Foment de la cooperació comercial, etc
 • Qualsevol altra actuació o projecte que ajude a la dinamització i modernització de l'estructura local comercial

En  definitiva, la XARXA AFIC és una xarxa d'oficines especialitzades, un punt d'assessorament de proximitat per als comerciants locals.

 

Portal del Comerciant:

http://www.portaldelcomerciante.com/

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es