Formulari de cerca

Ecoparc

L’ecoparc és un centre de recollida i selecció dels residus sòlids que es generen a casa per a poder després reciclar els materials. Es tracta d’un servici gratuït que pot ser utilitzat pel públic en general i el xicotet comerç, únicament en les quantitats que habitualment es generen en l’àmbit domèstic. Està situat al camí d’Alzira, en una parcel·la de 2.675 metres quadrats. El terreny va ser adquirit per l’Ajuntament de Carlet en 1998 i va ser cedit a la Diputació de València per a la construcció de l’ecoparc. La inauguració d’este servici es va dur a terme el dia 14 de gener de l’any 2000 de la mà de l’alcaldessa, Mª Ángeles Crespo i el diputat provincial delegat d’Empreses, Francisco Huguet.

L’ecoparc pretén cobrir tres objectius bàsics:

 • Canalitzar la recollida de residus procedents de l’àmbit domèstic com residus de menudes reparacions domèstiques, escombraries, restes de poda i jardineria, residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc.). D’esta manera s’evita la proliferació de punts d’abocadors incontrolats.
 • Centralitzar la recollida dels residus especials d’origen domèstic produïts al municipi (piles, tubs fluorescents, oli, bateries, etc.) per a evitar que es depositen als contenidors de materials orgànics.
 • Complementar el sistema de recollida selectiva previst a la ciutat.

RESIDUS ADMESOS

 • Escombraries i restes d’obres
 • Residus verds de jardineria
 • Fusta (envasos, mobles, taulers, etc...)
 • Paper y cartó
 • Electrodomèstics
 • Altres mobles i efectes
 • Vidre
 • Plàstic
 • Tubs fluorescents
 • Piles
 • Bateries
 • Olis de fregitel·les (vegetals)
 • Ferralla
 • Envasos de productes químics (insecticides, etc)

RESIDUS NO ADMESOS

 • Més de 200 Kg. d'escombraries i restes d'obres.
 • Més de 100 Kg. de residus assimilables a urbans (mobles, electrodomèstics, restes de jardinería, paper i cartó, ...)
 • Més de 25 Kg. de residus perillosos (Tubs fluorescents, piles, bateries)
 • Pneumàtics
 • Medicaments
 • Bombones de gas
 • Extintors

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es