Formulari de cerca

Pla de les alcaldies pel Clima i Energia

L ’ajuntament de Carlet està portant a terme la revisió de la seua estratègia per reduir l’impacte del canvi climàtic i contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat a través del foment de l’estalvi d’energia i de les fonts d’energia renovable.

 

El principal objectiu del Pacte de les Alcaldies és promoure l’aplicació en l’àmbit local de polítiques de creixement responsables amb el medi ambient que s’orienten a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle com a element clau per a mitigar les causes que estan provocant el canvi climàtic i l’escalfament global.

Per a poder obtenir reduccions significatives d’estes emissions, els governs locals deuen adoptar polítiques actives que fomenten l’ús i gestió racional de l’energia en els edificis i instalacions municipals, la promoció de les energies renovables, la conscienciació ciutadana i la planificació del creixement local sota criteris de sostenibilitat.

En eixe sentit, l’ajuntament de Carlet es va adherir al 2014 al Pacte amb la intenció de contribuir en aquesta lluita per deixar a les pròximes generacions un món millor i, per això, va redactar la seua estratègia o pla d’acció (PACES) que va ser aprovada al plenari el 21/09/2015.

El 06/09/2016 l’ajuntament va predre la decissió de revisar el PACES per adaptar-se als nous objectius de reducció d’emissions de CO2 adoptats per la UE.

 

L’acció pel clima a Europa

El canvi climàtic és el major repte al que s’enfronta la humanitat al segle XXI, i evitar els perills associats a aquest problema global és una prioritat principal per a Europa.

Al problema de l’escalfament global es pot abordar des de distintes perspectives, però està clar que els governs locals desempenyen un paper decisiu a l’hora d’atenuar els efectes del canvi climàtic, i més si considerem que el 80% del consum energètic i més del 50% de les emissions de CO2 està associat a l’activitat urbana.

El paquet de mesures de la UE sobre canvi climàtic i energia que va adoptar la Comissió Europea en 2008, n’inclou de dirigides a recolzar i donar suport a l’esforç de les autoritats locals en l’aplicació de polítiques d’energia sostenible per a: “mitigar el canvi climàtic a través de la implantació de polítiques locals d’energia sostenible inteligents que alhora que creen llocs de treball estable, incrementen la qualitat de vida de la població i aborden els principals problemes socials del municipi, contribueixen a assolir l’objectiu de reduir les emissions de CO2 en un 20% per al 2020 com a resultat d’haver incrementat l’eficiència energética en un 20% i haver augmentat un 20% la contribució de les energies renovables al mix energètic”.

Posteriorment, la UE ha ampliat els seus objectius amb la finalitat d’aplegar al 2030 amb un objectiu de reducció de les emissions de CO2 del 40%, com a resultat de millorar l’eficiència energètica com a mínim en un 27% i augmentar la contribució de les fonts d’energia renovables en un 32%. Tot això como a part de l’estratègia energètica i de clima de la UE 2030.

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia és el principal moviment europeu en el que participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energética i utilizar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020. Els signants del Pacte dels Alcaldes es comprometen a implementar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) mitjançant el qual s’aconseguesca acomplir l’objectiu de reducció que marca la UE.

Entre els principals resultats que aconsegueixen els pobles que s’adhereixen al Pacte de les Alcaldies podem trobar:

  1. Analitzar energèticament el poble per trobar els punts febles i forts de cadascun dels sectors que els integren. Disposar d’una radiografia de les necessitats energètiques dels municipis

  2. Dissenyar una fulla de ruta que ens porte a reduir en un 20% el consum d’energia global del municipi, al mateix temps que fomentem la instal·lació d’energies renovables.

  3. Millorar la intensitat energètica dels diferents sectors productius local. La intensitat energètica és la quantitat d’energia primària consumida per cada unitat de riquesa creada. Per tant mesura la competitivitat de les empreses dels diferents sectors econòmics

  4. Reducció de la factura energètica dels edificis i instal·lacions municipals

  5. Foment de l’ocupació local a través de la instal·lació i producció d’energia renovables i autòctona

  6. Menor dependència energètica exterior i, per tant, menor dependència de les fluctuacions dels preus dels combustibles fòssils

Més informació:

www.covenantofmayors.eu

https://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=230&lang=en

http://www.dival.es/medio-ambiente/content/pacte-de-les-alcaldies-pel-clima-i-l-energia

 

Participa en l'enquesta: COM VOLDRIES QUE FÓRA CARLET EN 10 ANYS
 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es