• Valencià
  • Castellano

Formulari de cerca

Matrícula per als exàmens de valencià de la JQCV


Exàmens 2021 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

 

Novetats:

El procediment d'inscripció es farà per sorteig i inclou els passos següents:

1. Una primera fase de preinscripció telemàtica del 8 al 15 d'abril de 2021 en què s'atorgarà de manera aleatòria un número a cada persona participant. Les places de cada nivell s'adjudicaran per sorteig entre totes les persones preinscrites.

2. Una segona fase de matrícula i pagament de la taxa que únicament estarà disponible per als aspirants que han obtingut plaça en el sorteig. El termini per a la matrícula i el pagament de la taxa per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics serà del 28 d'abril al 5 de maig, ambdós inclosos.

En la pàgina web de la JQCV ja està actualitzada tota la informació sobre el procediment de preinscripció i el calendari de proves.

Més informació: http://www.jqcv.gva.es/va/inici

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es