Formulari de cerca

Documents sense Eficàcia Normativa
 1. Memòria informativa (pdf)
 2. Memòria Justificativa (pdf)
 3. Plànols d'informació
  1. Informació del territori:
   1. Usos i infraestructures (pdf)
   2. Classificació i qualificació (pdf)
   3. Grau d'execució (pdf)
   4. Modificacions del Pla General (pdf)
  2. Xarxa d'Abastiment
   1. Zona Cortijo (pdf)
   2. Zona Estació (pdf)
   3. Zona Daia (pdf)
   4. Zona Mercat (pdf)
   5. Zona Auditori (pdf)
   6. Zona Sud (pdf)
   7. Zona Residencial Ausiàs March (pdf)
   8. Zona Polígon Industrial Sant Bernat (pdf)
   9. Zona Polígon Industrial Parc Industrial Ciutat de Carlet Nord (pdf)
   10. Zona Polígon Industrial Parc Industrial Ciutat de Carlet Centre (pdf)
  3. Xarxa de sanejament
   1. Zona Cortijo (pdf)
   2. Zona Estació (pdf)
   3. Zona Daia (pdf)
   4. Zona Mercat (pdf)
   5. Zona Auditorio (pdf)
   6. Zona Polígon Industrial Sant Bernat (pdf)
   7. Zona Polígon Industrial Parc Industrial Ciutat de Carlet Nord (pdf)
   8. Zona Polígon Industrial Parc Industrial Ciutat de Carlet Centre (pdf)
  4. Classificació y zonificació
   1. Zona Residencial Nord (pdf)
   2. Zona Residencial Sud (pdf)
   3. Zona Residencial Ausiàs March (pdf)
   4. Zona Industrial Sant Bernat (pdf)
   5. Zona Industrial Parc Industrial Ciutat de Carlet (pdf)

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es