Formulari de cerca

26/07/2012 - 22:00 a 14/08/2012 - 22:00
Pla Participació Pública - Estudi Integració Paisatgística Centre d'acollida de fauna a la parcel·la 59 del polígon 25 d'este terme municipal, sol·licitada per Modepran

La Junta de Govern Local d'este Ajuntament, en sessió de data 3 de setembre de 2012, acordà sotmetre a informació públic per un termini de quinze dies, la documentació relativa a l'Estudi d'Integració Paisajística y al Plà de Participació Pública que l'integra per a un centre de acollida de fauna,  al polígon 25 parcel·la 59  d'este terme municipal, sol·licitada per Modepran.

Per comunicar i difondre el desplegament del plà de participació pública s'ha remés el pertinent anunci per a la seua publicació en el DOCV: Es pot examinar la documentació, i l'enquesta de participació fent clic ací.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es