Formulari de cerca

Banc de terres

Què és?

El banc de terres és un registre administratiu municipal, de caràcter públic, que facilita el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació agrícola i les persones interessades en el seu cultiu. Els terrenys amb capacitat d'ús agrícola aportats al banc de terres poden trobar-se en estat d'abandó o en producció. Tals terrenys s'oferixen, principalment, per al seu arrendament a persones interessades en cultivar terres. Els acords entre les parts, sobre els aspectes econòmics, el termini d'arrendament i altres condicions, són lliures. El banc de terres promou l'exercici d'activitats econòmiques associades a l'agricultura. Alternativament, oferix la disponibilitat de sòl agrícola a aquells interessats a crear xicotets horts (d'autoconsum, d'oci, etc.).

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es