Formulari de cerca

Biblioteca Pública Municipal Fundació Caixa Carlet

La Biblioteca Pública Municipal de Carlet va començar a funcionar en les seues instal·lacions de la Casa de la Cultura l'any 1990. Al novembre del mateix any, va incorporar al seu lot bibliogràfic fundacional el fons de l'antiga Biblioteca Amigos del Libro, donació de la Caixa d'Estalvis de Carlet.

Actualment compta amb més de 22.000 volums, la major part d'ells destinats al préstec a domicili.

Es tracta d'un servei gratuït que l'Ajuntament de Carlet ofereix a tots els ciutadans i ciutadanes, els quals tenen a la seua disposició les diferents seccions que integren la biblioteca.

25 anys després de la seua fundació, en juny de 2015, la Biblioteca estrena noves instal·lacions i equipament a l'antiga seu central de Caixa Carlet (Av. de la Caixa d'Estalvis, 1). La remodelació de l'edifici que allotja la Biblioteca és fruit d'un conveni entre la Fundació Caixa Carlet (que s'ha fet càrrec íntegrament del cost de les obres) i l'Ajuntament de Carlet, a compte del qual ha anat l'equipament, el mobiliari i el projecte. Ara la Biblioteca disposa de diferents espais per tal de satisfer les necessitats específiques dels diversos col·lectius d'usuaris: l'Acadèmia-Espai d'Estudi, el Jardinet-Espai infantil, zona de lectura, secció de Música i Cine, sala polivalent (Plaça Major-Espai obert) i sala d'Internet i multimèdia.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es