Formulari de cerca

Calendari Fiscal 2018

A CAUSA DE L'ESTAT D'ALARMA , PEL QUE FA A

L´IMPOST DE VEHICLES, A LES TAXES DE GUAL,

CÀRREGA I DESCÀRREGA I A LA TAXA

DEL CEMENTERI.S'HA ESTABLIT

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es