Formulari de cerca

23/03/2018
Guia de llenguatge igualitari
L'Ajuntament de Carlet ha editat la Guia per a usar un llenguatge igualitari en l'Administració local, que forma part de la campanya 'Valencià per la igualtat'. En la guia s’oferixen diverses recomanacions per tal d’usar un llenguatge inclusiu adient a la societat en què vivim, que demana una igualtat entre homes i dones i que les dones hi siguen presents.
 
La llengua ens permet moltes possibilitats per a expressar-nos. Cal triar les fórmules més adequades per a cada situació: noms genèrics o col·lectius, formes dobles, pronoms sense marca de gènere, canvi de subjecte, expressions despersonalitzades, etc. La pràctica i l'experiència ens ajudaran a millorar dia a dia en l'elaboració dels nostres textos en un llenguatge no sexista i que alhora siga comunicatiu, inclusiu i fàcil d'entendre. Esta tasca, tanmateix, no ha de recaure sols en els serveis lingüístics i els serveis d'igualtat dels ajuntaments, sinó en tot el personal de l'Administració.

Podeu consultar qualsevol qüestió lingüística amb l'Oficina de Promoció del Valencià Aviva Carlet. Al final de la pàgina teniu un enllaç per a descarregar la guia en format PDF.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es