Formulari de cerca

Teatre "El Siglo"

La construcció del Teatre El Siglo

Exemple de projecte econòmic i cultural motivat per les idees de progrés a finals del segle XIX

 

            El teatre El Siglo de Carlet és un exemple d’una iniciativa col·lectiva i privada de finals del segle XIX perquè la població poguera disposar d’un recinte teatral. Per a la seua realització fins a 26 persones es constituïren com a societat amb l’objectiu de promoure i finançar la seua construcció.

 

            Esta circumstància demostra l’interés per la cultura i la innovació empresarial de la societat carletina d’aleshores, en consonància amb les idees de modernitat i progrés que començaven a obrir-se pas en aquell moment històric, però també és indicatiu de l’inici d’una època caracteritzada per l’impacte econòmic de les millores en l’agricultura i el posterior auge que va suposar per als agricultors del poble l’exportació de la taronja amb l’impuls de les incipients línies de ferrocarril. En definitiva, el bon moment econòmic va fer factible el mecenatge privat, fet que va contribuir decisivament al finançament de diferents edificis modernistes.

 

            La construcció del teatre El Siglo va començar en 1880, i la inauguració tingué lloc el 2 de febrer de 1889. Per tant, representa un clar exponent del moviment del modernisme, que a Carlet pot datar-se entre 1880 i 1936, període en el qual apareixen diferents edificis amb estes característiques, com ara, l’antic Hospital (hui residència per a persones amb diversitat funcional), edifici historicista de 1858-1890; els Dipòsits d’Aigua Potable d’Eugenio de Ondovilla, de 1928 (hui un parc protegit on poden visitar-se els antics dipòsits); el Parc Escolar, recinte protegit de Francesc Mora i Berenguer, de 1926; l’Estació de la línia de ferrocarril de Francesc Mora i Berenguer de 1926, o el Mercat de Mariano Peset de 1934, edificis tots ells en peus i que es poden visitar, a més de les nombroses façanes existents al carrer Major, totes elles també d’aquest període, d’art historicista, nouveau i secessionista.

 

            Es tracta, en definitiva, de tot un conjunt històric que pot visitar-se junt amb el teatre El Siglo, que constituïx un dels edificis més emblemàtics dels que integren eixa ruta modernista.

 

            El Siglo té una façana desenvolupada en dos cossos d’arcades que es rematen per un frontó ondulat de clares línies modernistes. Un ample fris la separa del frontó ondulat. Dos fines pilastres cantoneres es rematen amb sengles florons idèntics als existents en el col·legi de Sant Pius V de València (segle XVII).

 

            L’interior reprodueix les formes d’un teatre clàssic a la italiana amb l’escenari amb orquestra i prosceni, platea i ferradura italiana de dos nivells de llotges i galliner.

 

            En la dècada dels anys 20 es va modificar el frontó. Es canvià la finestra circular de l'acabament per una rectangular coberta en arc de mig punt.

 

            A banda del seu innegable valor patrimonial, etnològic i històric, en virtut de les raons abans exposades, també cal subratllar el seu significat afectiu i sentimental per a la ciutadania de Carlet ateses les circumstàncies especials que originaren la seua existència. Així ho han posat de manifest veïns i associacions en nombroses ocasions. De fet, la seua rehabilitació va ser, fins i tot, un dels projectes més votats en la primera edició dels pressupostos participatius convocats per l’Ajuntament de Carlet.

 

            Responent a eixa demanda ciutadana, l’Ajuntament ha sol·licitat la inclusió d’este projecte en les ajudes convocades per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana dirigits a la protecció, conservació o recuperació de béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor, susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, atés que es tracta d’una actuació de gran envergadura i amb un important cost econòmic.

 

            Al mateix temps, la seua rehabilitació permetrà incrementar els atractius turístics del municipi.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es