Formulari de cerca

14/11/2019
VIII Concurs d'Aparadors Nadalencs 2019

 

La Junta de Govern Local en sessió d'11 de novembre de 2019 ha aprovat les bases que han de regir el VIIIº Concurs d'Aparadors Nadalencs “Ciutat de Carlet”.

 

El concurs dirigit als diferents establiments comercials del municipi, amb independència del producte que oferisquen, pretén premiar a aquells aparadors que representen amb major grau de creativitat, originalitat, composició i innovació un tema al·legòric de les festes nadalenques integrat amb els productes de venda que oferisquen.

 

La sol·licitud de participació en el concurs es presentarà en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Carlet fins al 9 de desembre de 2019, fins a les 14.30 hores.

 

Els aparadors dels comerços participants hauran d'estar exposats des del dia 11 de desembre fins al dia 30 de desembre de 2019.

 

Serà condició obligatòria la col·locació de la targeta de participació, que es facilitarà en el moment de la inscripció, en un lloc visible de l'aparador.

 

El jurat, finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de participació, efectuarà la visita als establiments inscrits i alçarà l'oportuna acta proposant l'adjudicació dels premis.

 

Els premis estan subjectes a tributació en els termes establerts en la legislació tributària, i si escau, estaran subjectes a les retencions corresponents.

 

L'import dels premis seran els següents:

 

Premis

Import Brut

Retenció (19%)

Import líquid

Primer premi

370’37

70’37

300’00 €

Segon premi

200’00 €

0’00 €

200’00 €

Premi a la millor il·luminació

100’00 €

0’00 €

100’00 €

Premi a la millor composició

100’00 €

0’00 €

100’00 €

Premi a l’originalitat

100’00 €

0’00 €

100’00 €

Premi a la millor integració amb el gènere del comerç

100’00 €

0’00 €

100’00 €

Premi a la creativitat i a la innovació

100’00 €

0’00 €

100’00 €

 

Les bases i la resta de documentació necessària podrà ser consultada en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carlet accessible en l’enllaç https://carlet.sedelectronica.es/transparency/4dc05da0-3799-4e7f-9f50-34c069056354/

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es