Formulari de cerca

14/11/2019
XX Concurs de Betlems i Arbres de Nadal 2019

 XX Concurs de Betlems i Arbres de Nadal 2019

CONDICIONS

Al concurs podran participar tots els veïns o entitats que munten un betlem o un arbre de Nadal en un domicili de Carlet, amb tècnica lliure, i sempre que compten, almenys, amb les figures del Naixement i dels Reis Mags i unes dimensions de tauler superior a 1'50 metres de llarg. En el cas dels arbres, mínim 1,20 metres d'alçària.

INSCRIPCIONS

La sol·licitud de participació en el concurs es presentarà en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet des del dia 25 de novembre fins al dia 9 de desembre de 2019 (ambdós inclosos).

VISITA DEL JURAT ALS BETLEMS I ARBRES INSCRITS

El jurat, finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de participació, efectuarà la visita als betlems inscrits els dies 16  i 17 de desembre a partir de les 17.00 hores, i alçarà l'oportuna acta en què propose l'adjudicació dels premis.

JURAT

El jurat estarà format per:

· Alcaldessa o regidor en qui delegue

· Fins a un màxim de 3 persones relacionades amb el món de les arts i les tradicions.

PREMIS

Betlems                                             Import

1r premi                                     250’00 €

2n premi                                    150’00 €

3r premi                                     100’00 €

 

Arbres                                               Import

1r premi                                              200’00 €

2n premi                                             100’00 €

3r premi                                               75'00 €

 

Enginy i gràcia (betlems o arbres)    100,00 €

 

La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública el 19 de desembre de 2019, a les 20.30 h a la Casa de la Cultura.

La participació en el concurs suposa l'acceptació total de les presents bases, així com les decisions del jurat, i podrà quedar exclòs tot aquell participant que les incomplisca.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es