Formulari de cerca

Plaça d'Espanya

La plaça d'Espanya, situada a la zona sud de la ciutat, es projecta com un ampli espai d'ambient diürn i nocturn, sobretot en l'època estival. Els 3.000 metres quadrats de superfície que la conformen es dividixen en dos espais clarament diferenciats. En un, davall l'ombra de les palmeres, trobem diferents jocs infantils; l'altre, davant l'Auditori municipal, està lliure perquè es puga situar la gent quan hi ha concerts o actes a l'escenari.

Amb esta plaça s'obria una nova perspectiva que unia el carrer de Sant Bernat i les Germanes i l'avinguda del Sud. Per a aconseguir-ho es va enderrocar l'antic escorxador d'animals.   

La urbanització es realitzà en diverses fases i es va donar per finalitzada en l'any 1998. La inauguració se celebrà el dia 5 de setembre d'aquell any amb la vintena edició del Festival de Bandes de Música Ciutat de Carlet. L'acte d'inauguració va estar presidit pel vicepresident primer de la Diputació, José Díez Cuquerella, i l'alcaldessa de Carlet, M. Ángeles Crespo Martínez.

Amb el remat final de la urbanització de la plaça d'Espanya també es realitzaren algunes reformes a l'Auditori, com la seua ampliació i l'adequació de la part subterrània.

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es