Formulari de cerca

Arreplega d'efectes

Dia: 17 de cada mes (En cas de ser Domingo o festiu consultar).

Lloc d'arreplega: Els trastos a arreplegar hauran de depositar-se abans de les 9 del matí del mencionat dia, enfront del domicili facilitat, sobre la vorera i de manera que no entorpisca el trànsit de vianants.

Notificació per a l'arreplega: En el cas que vosté desitge que es passe a arreplegar els efectes en el seu domicili, haurà de notificar-ho abans del dia 17 de cada mes en les Dependències Policials.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es