Formulari de cerca

Permisos de crema

S'estendran permisos de crema per als polígons 1, 11, 12, 13 i 14 (no sent necessari en la resta de polígons), amb una duració de 15 dies.

A més també s'estendran permisos de crema per al Municipi de Tous.

Esta autorització no tindrà validesa en els dies amb vent de Ponent i en tot cas, quan la data de l'autorització coincidisca amb els dies declarats de perill extrem d'acord amb els nivells de PREVIFOC i PREVIMET emesos pel Centre de Coordinació d'Emergències.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es