Formulari de cerca

Recepció i comunicació de deficiències

Els ciutadans que observen alguna deficiència en un espai públic, hauran de comunicar-ho en les dependències de Policia Local, on s'efectuaran les gestions necessàries per a l'esmena de la deficiència a través dels distints servicis Municipals.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es