Formulari de cerca

Retirada de vehicle del depòsit municipal

Si el seu vehicle, denunciat per robatori, ha sigut recuperat

Dirigisca's a la Policia Local de Carlet, prèviament haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes sostrets. Recorde que després de 24 hores de la notificació de la recuperació es generen taxes per depòsit.

A continuació ha de dirigir-se al Quarter de la Guàrdia Civil on va formular la denúncia per a fer la recuperació del seu vehicle. Este procés és obligatori abans de retirar el vehicle.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació següent:

 • Permís de conducció.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d'Inspecció Tècnica.
 • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
 • Si no és el propietari. Autorització escrita del mateix.
 • Document que justifique que ha retirat la denúncia que va presentar en el seu moment.

Si el seu vehicle, no denunciat per robatori, ha segut ha segut recuperat

Dirigisca's a la Policia Local de Carlet, prèviament haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes sostrets. Recorde que després de 24 hores de la notificació de la recuperació es generen taxes per depòsit.

A continuació ha de dirigir-se al Quarter de la Guàrdia Civil on va formular la denúncia per a fer la recuperació del seu vehicle. Este procés és obligatori abans de retirar el vehicle.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació següent:

 • Permís de conducció. .
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d'Inspecció Tècnica.
 • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
 • Si no és el propietari. Autorització escrita del mateix.

Recorde que si no es denuncia la sostracció, haurà d'abonar el depòsit i l'estada del vehicle.

Per CIBA (Conducció davall la influència de begudes alcohòliques)

Dirigisca's a la Policia Local de Carlet, on se li entregarà un butlletí d'autorització.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació següent:

 • Permís de conducció.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d'Inspecció Tècnica.
 • Certificat d'Assegurança Obligatòria.

Si el seu vehicle va ser intervingut per superar els límits permesos en una prova d'alcoholèmia o per negar-se a ella, haurà de tornar a efectuar la prova d'alcoholèmia en la mateixa Unitat d'Atestats, o bé presentar un conductor substitut habilitat i en condicions de fer-se càrrec del vehicle.

Els gastos ocasionats pel seu trasllat i depòsit hauran de ser abonats pel seu titular.

Indocumentat

Dirigisca's a la Policia Local de Carlet, prèviament haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes sostrets. Recorde que després de 24 hores de la notificació de la recuperació es generen taxes per depòsit.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació següent:

 • Permís de conducció.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d'Inspecció Tècnica.
 • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
 • Si no és el propietari. Autorització escrita del mateix. 

Els gastos ocasionats pel seu trasllat i depòsit hauran de ser abonats pel seu titular.

Per SOA (Assegurança Obligatori d'Automòbils)

Dirigisca's a la Policia Local de Carlet, prèviament haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes sostrets. Recorde que després de 24 hores de la notificació de la recuperació es generen taxes per depòsit.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació següent:

 • Permís de conducció.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d'Inspecció Tècnica.
 • Certificat d'Assegurança Obligatòria.

Si no és el propietari. Autorització escrita del mateix

Els gastos ocasionats pel seu trasllat i depòsit hauran de ser abonats pel seu titular.

Si el seu vehicle ha sigut retirat per trobar-se mal estacionat

Dirigisca's a la Policia Local de Carlet, prèviament haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes sostrets. Recorde que després de 24 hores de la notificació de la recuperació es generen taxes per depòsit.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació següent:

 • Permís de conducció.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d'Inspecció Tècnica.
 • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
 • Si no és el propietari. Autorització escrita del mateix.

Els gastos ocasionats pel seu trasllat i depòsit hauran de ser abonats pel seu titular.

Si el seu vehicle està inclòs en algun procediment de subhasta

Dirigisca's a la Policia Local de Carlet, prèviament haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes sostrets. Recorde que després de 24 hores de la notificació de la recuperació es generen taxes per depòsit.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació següent:

 • Permís de conducció.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Targeta d'Inspecció Tècnica.
 • Certificat d'Assegurança Obligatòria.

Si no és el propietari. Autorització escrita del mateix.

En la dita Policia Local, li facilitaran la carta de pagament corresponent i el lloc on el seu vehicle es troba depositat.

Taxes generades per la prestació del servici de grua i magatzematge.

A) TARIFES PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA:

 • Per vehicle retirat.......................................................62 €
 • Per motocicletes i ciclomotors retirats..........................31 €

* Quan s'acudisca a realitzar el servici o s'inicien els treballs necessaris per al trasllat dels vehicles als depòsits i no arriben a completar-se per presentar-se el propietari, la tarifa serà del 50 per cent de l'establida en el paràgraf anterior.

B) TARIFES PER CUSTÒDIA DE VEHICLES:

 • Per 24 hores de custòdia o fracció..................................3 €

* La custòdia començarà a meritar-se a partir de les 24 hores següents a què haguera tingut lloc la retirada del vehicle.

C) TARIFES PER IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES:

 • Per vehicles immobilitzats..................................12 €

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es