Formulari de cerca

Portal de la Casa de la Cultura Carlet

El portal de pedra que emmarca l'accés a la Casa de la Cultura pertany a l'antic Convent dels Dominics. És un portal de caràcter barroc. A la part inferior s'emmarca l'entrada amb dos columnes recolzades en basaments i rematades per una cornisa davall un arquitrau lleugerament marcat, per damunt del qual es rematen els pilars amb florons. La part superior es desenvolupa al voltant d'una fornícula, que no té en l'actualitat cap imatge i que es remata en una mitja volta nervada en forma de petxina. La fornícula està flanquejada per dos pilastres decorades que suporten un frontó corb partit.

Es tracta d'una peça única a la població, per la seua qualitat arquitectònica, estil i memòria històrica de la ciutat.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es