Formulari de cerca

ORVE

Un nou servici de registre al ciutadà

L'Ajuntament de Carlet ha modernitzat el seu sistema administratiu amb l'adhesió al Conveni Marc de 22 de maig del 2007 pel que la nostra ciutat implanta el projecte de finestreta única actualment anomenat ORVE.

El Ple de l'Ajuntament de Carlet va acordar en sessió de 29 de maig del 2008 sol·licitar l'adhesió a tal Conveni Marc subscrit entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en la modalitat d'oficina de contacte.

La ‘finestreta única' constituïx un primer pas per a facilitar els tràmits al veí evitant desplaçaments a fi de comparéixer davant d'altres administracions públiques, així com simplificar les gestions i tràmits burocràtics.

Quins documents puc presentar?

El veí podrà presentar en el Registre de l'Ajuntament de Carlet les sol·licituds, escrits i comunicacions que vagen dirigides a:

  • Òrgans de l'Administració General de l'Estat (Ministeris)
  • Òrgans de l'Administració de la Generalitat (Conselleries)
  • Entitats de dret públic vinculades o dependents d'ambdós

La data vàlida d'entrada als efectes del compliment dels terminis serà la registrada en el propi Ajuntament. El registre de l'Ajuntament de Carlet expedirà als interessats que ho sol·liciten una còpia de la sol·licitud amb un segell del Registre en què figurarà la data de presentació.

Excepcions

El conveni no contempla l'admissió de documents dirigits a:

  • Administracions de CCAA a excepció de la Generalitat Valenciana
  • Entitats Locals (altres Ajuntaments)
  • Universitats a excepció de la UNED i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo
  • Corts Generals i Valencianes i Consell General del Poder Judicial.
  • Defensor del Poble, Síndic de Greuges, Tribunal de Comptes i Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.
  • Òrgans jurisdiccionals.
  • Registre Civil, Mercantil, de la Propietat i de Drets Miners.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es