Formulari de cerca

Dona

Prestacions en matèria de serveis socials

Prestacions econòmiques:

  • Sol·licitud d'ajuda econòmica per a dones víctimes de violència de gènere i dones amb risc d'exclusió social.

Prestacions socials:

  • Teleassistència mòbil per a víctimes del delicte.
  • Sol·licitud d'estades de temps lliure, per a dones que tinguen filles i/o fills, exclusivament a càrrec seu.
  • Programa de Formació per a la dona. Diputació
  • Visites institucionals.

Prestacions institucionals:

Centres de Serveis Socials especialitzats en la dona.

  • Centre d'acollida.
  • Cases d'acollida.
  • Vivendes tutelades
  • Residències maternoinfantils.


Recursos especialitzats

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es