Formulari de cerca

Residència per a Discapacitats Psíquics 'la Llum'

L'edifici

Està situada al final del carrer del Ravalet. L'edifici, denominat en l'actualitat Residència La Llum, va ser reconstruït cap a 1910 sobre una parcel·la de 1918 m², dels quals 575 m² corresponen a la part edificada i la resta a jardí circumdant, tancat tot per un mur amb reixa de ferro.

D'aspecte neoclàssic, l'edifici es compon de tres cossos, un central avançat que forma la façana i dos laterals units per un claustre.

La façana es corona amb un frontó rectangular i en ella s'obri l'accés principal. Inicialment destinat a hospital, amb la construcció de l'edifici del nou Centre de Salut inaugurat el 21 de maig de 1987, va deixar d'utilitzar-se com a ambulatori. Durant uns anys es destinà a usos diversos, fins que en 1999 es van iniciar les obres de la Residència La Llum, per a discapacitats psíquics lleugers.

L'edifici figura inclòs en el Catàleg del Patrimoni Històricoartístic de Carlet.

Ús actual

Esta residència de titularitat pública, autoritzada i acreditada per la Generalitat Valenciana, oferix un espai de convivència destinat a servir de vivenda a persones que presenten dificultats físiques, psíquiques i socials que els impedixen disposar d'una autonomia personal, familiar i social.

El centre aporta l'assistència completa de caràcter tutelar en totes les activitats quotidianes i l'assistència bàsica sanitària orientada a la màxima recuperació possible de les capacitats dels assistits. El centre té un total de 34 places, la seua majoria per a persones amb un grau de discapacitat severa o profunda.

La residència La Llum presta els seus servicis a Carlet des del dia 22 de maig de l'any 2001, quan va ser inaugurada pel conseller de Benestar Social, Rafael Blasco.

L'equip de treball està format per auxiliars de clínica, personal de servicis generals (cuina, neteja, bugaderia i manteniment), una administrativa, així com l'equip de tècnics format per una directora amb funcions de psicòloga, una infermera, una treballadora social, una fisioterapeuta, un animador sociocultural i una coordinadora de servicis generals.

Servicis de la Residència

  • Servici d'atenció psicopedagògica
  • Servici d'atenció social
  • Servici d'atenció sanitària
  • Servici de fisioteràpia
  • Servici d'assistència integral i habilitació
  • Servici d'animació sociocultural

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es