Formulari de cerca

Torre del Palau Comtal

Es tracta de l'última i única resta de l'antic Palau dels Comtes de Carlet. És una torre de base quadrada amb forts murs en els quals s'obrin tres finestres superposades amb arcs plans de rajola. La torre està coberta d'una teulada piramidal de base corba. La coberta es conforma amb teula àrab de color verdós coronada amb un floró.

En 1891 es va enderrocar el Palau comtal, que ocupava gran part del nucli antic, i el seu espai va deixar lloc a l'actual plaça de Salvador Giner. La torre que es conserva es troba dins d'una vivenda familiar al carrer de Sant Bernat i les Germanes.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es